News

Tichete sociale pentru vârstnicii cu venituri mici. Proiectul a fost adoptat în Camera Deputaților

08.04.2021 | 10:29
Tichete sociale pentru varstnicii cu venituri mici Proiectul a fost adoptat in Camera Deputatilor
ADVERTISEMENT

Proiectul de aprobare a Ordonanţei de urgenţă 115/2020, care prevede acordarea unor tichete sociale pe suport electronic pentru vârstnicii cu venituri mici, a fost adoptat, miercuri, 7 aprilie, în Camera Deputaților, cu 299 de voturi favorabile.

Concret, acestea se adresează atât persoanelor de peste 75 de ani care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale, cât şi celor fără adăpost, urmând ca sumele necesare să fie asigurate din fonduri externe nerambursabile.

ADVERTISEMENT

Valoarea nominală a tichetului pe suport electronic este de 180 lei/lună și se actualizează prin hotărâre de guvern cu cel puţin 90 zile înainte de a se încheia anul calendaristic, pentru anul calendaristic următor.

Vârstnicii cu venituri mici primesc tichete sociale în valoare de 180 lei pe lună

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de sprijinire a persoanelor defavorizate, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum şi stabilirea cadrului legal privind aceste cheltuieli efectuate în cadrul operaţiunilor de distribuire a meselor calde şi de oferire de asistenţă tehnică.

ADVERTISEMENT

De aceste tichete vor beneficia persoanele care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari în vârstă de 75 ani împliniţi şi peste această vârstă, precum şi persoanele fără adăpost, care se află în risc de sărăcie extremă.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă Schema naţională de sprijin pentru persoanele vârstnice şi pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Destinatarii finali sunt:

ADVERTISEMENT
  • persoanele care au venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani împliniţi sau peste această vârstă;
  •  persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale”, se arată în documentul adoptat de Camera Deputaților.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate destinatarilor finali au ca sursă de finanţare Programul operaţional POAD 2014-2020 şi se decontează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate POAD.

ADVERTISEMENT

Întreaga schemă pentru acordarea acestor tichete este coordonată de Ministerul Fondurilor Europene, alături de organizaţiile partenere (n.r. Instituţia Prefectului şi autorităţile administraţiei publice locale) care întocmesc şi actualizează listele cu persoanele defavorizate ce vor beneficia de ajutor.

ADVERTISEMENT

Ministerul virează unităţilor autorizate sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, ca mai apoi acestea să selecteze unităţile de alimentaţie publică, fie că vorbim despre cantine, restaurante, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează masa caldă şi acceptă aceste tichete sociale pe suport electronic, pe baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii.

Trebuie spus, însă, că tichetele sociale nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Ele pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise.

Se interzice unităţilor afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv prin serviciile publice de asistenţă socială, sau unităţile afiliate au obligaţia de a asigura serviciul de transport al mesei calde la domiciliul acestuia.

Tags: