News

Admitere Academia de Poliție 2022. Care sunt condițiile și criteriile specifice de recrutare

Admitere Academia de Poliție 2022. Inspectoratele din țară oferă detalii pentru tinerii care aleg studii universitare pentru o carieră în poliție. Care sunt condițiile și criteriile specifice de recrutare.
29.06.2022 | 23:38
Admitere Academia de Politie 2022 Care sunt conditiile si criteriile specifice de recrutare
Admitere Academia de Poliție 2022. Sursa foto: Facebook
ADVERTISEMENT

Admitere Academia de Poliție 2022. Inspectoratele din țară oferă detalii pentru cei care aleg studii universitare pentru o carieră în poliție. Înscrierile se fac până în 8 iulie.

Admitere Academia de Poliție 2022

Inspectoratele de Poliție Județene anunță că au demarat activitatea de selecționare a candidaților pentru admiterea la Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Tinerii interesați de o carieră în instituția MAI se pot înscrie, până pe data de 8 iulie , pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliție.

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București forma de învățământ cu frecvență, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții legale și criterii specifice de recrutare:

ADVERTISEMENT
 • a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
 • b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
 • e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 • h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 • i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 • j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.
 • l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale
 • m) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • n) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

E important de știut că acei candidații care au fost declarați ”admiși” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

ADVERTISEMENT

De asemenea, în vederea participării la concursul de admitere, candidații susțin evaluarea psihologică și examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare, conform Alba24.

Care sunt condițiile cerute la frecvență redusă

Candidații care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licență ”Ordine și siguranță publică” al Facultății de Poliție din Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, forma de învățământ cu frecvență redusă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții și criterii specifice de recrutare:

ADVERTISEMENT
 • a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de agent de poliție, subofițer sau maistru militar;
 • b) au obținut calificativul de cel puțin „bine”, la ultima evaluare anuală;
 • c) nu sunt puși la dispoziție ori nu sunt suspendați din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) nu sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
 • e) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic.
ADVERTISEMENT

Pentru mai multe informații cu privire la sesiunea de admitere din acest an în cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, candidații pot consulta secţiunea Carieră/Admitere unități de învățământ de pe site-urile IPJ din țară.

Tags: