News

Admitere liceu 2023. Cum se face departajarea între candidații cu medii de admitere egale

Ministerul Educației a anunțat cum se va face departajarea între candidații care au medie egală, înainte de admiterea la liceu. Există mai multe variante propuse de Minister.
06.09.2022 | 14:34
Admitere liceu 2023 Cum se face departajarea intre candidatii cu medii de admitere egale
Admiterea la liceu, criterii de departajare. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Criteriile de departajare sunt prevăzute în documentul publicat în Monitorul Oficial, mai exact în ordinul cu organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024.

Admitere liceu 2023. Cum se face departajarea între candidați

Ministrul Sorin Cîmpeanu anunța deja că ”a fost eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenților se va realiza doar pe baza mediei obținute la evaluarea națională”.

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, departajarea va fi folosită folosind mai multe criterii, special gândite de minister, potrivit legii în vigoare.

Primul criteriu menționat de Ministerul Educației e comparația între nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale”. Dacă nici acum nu se poate face o departajare, se va apela la comparația între ”nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale”.

ADVERTISEMENT

În cazul puțin probabil în care și acum situația e identică, se va lua în considerare ”nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012”.

Ca și un ultim resort, va fi luată în considerare media generală de absolvire a claselor a V-a și a VIII-a. Conform Articolului 2, alineatul 8, din ordin, e stabilit căîn cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate la alin. (7) lit. a)—d) egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată”.

ADVERTISEMENT

În document mai este menționat faptul că elevii care au obținut premiul I la etapa națională a olimpiadelor sau au obținut premiile I, II sau II la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, pot să se înscrie în clasa a IX-a în anul școlar 2023-2024 peste numărul maxim de elevi prevăzut pentru clasele de elevi din școala respectivă.

Așadar, pentru elevii cu rezultate deosebite, Ministerul Educației va facilita accesul la școala dorită, în orice condiții. Drept noutate, de același tratament preferențial vor beneficia și cetățenii ucraineni cu statut de elevi.

ADVERTISEMENT

În 2022, peste 70% dintre elevi au fost repartizați la liceu pe una dintre primele cinci opțiuni, conform Ministerului Educației. Așadar, 30% dintre elevi nu au avut note suficient de mari pentru a urma cursurile liceului dorit.

ADVERTISEMENT