News

Motivul pentru care autoritățile române au hotărât să-i confiște lui Ion Țiriac 17 arme de vânătoare și munițiile. Miliardarul le-a transferat în Germania

Miliardarul Ion Țiriac deține mai multe arme de vânătoare ce au intrat în atenția autorităților române, care doresc să i le confiște.
22.08.2023 | 08:03
Motivul pentru care autoritatile romane au hotarat sai confiste lui Ion Tiriac 17 arme de vanatoare si munitiile Miliardarul lea transferat in Germania
Ion Țiriac deține mai multe arme de vânătoare. Colaj: FANATIK, Sursa foto: Hepta, Facebook Interarms
ADVERTISEMENT

Ion Țiriac este un împătimit al vânătorii, pasiune pe care i-a datorează lui Ion Gheorghe Maurer, fost premier al României comuniste în anii ’60. În anii 2000, Ion Țiriac a organizat, la fiecare început de ianuarie, celebra vânătoare de mistreți de la Balc, la care erau invitați oameni de afaceri și politicieni influenți din întreaga Europă.

Permisul de armă al lui Ion Țiriac a expirat

Țiriac deține și o colecție impresionantă de arme de vânătoare, dar o parte din aceasta este în pericol să fie confiscată de autorități. Pe 28 martie 2023, la Judecătoria Sectorului 2 a fost înregistrat un dosar al cărui obiect este „confiscare specială”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Ion Țiriac figurează ca intimat, adică persoană chemată în judecată, iar petent este Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

ADVERTISEMENT

Avocatul lui Ion Țiriac a susținut în fața instanței că omul de afaceri deține armele pe baza unor acte emise de autoritățile din Germania, țară în care clientul său a locuit în anii 80.  “Solicită admiterea cererii şi să se dispună confiscarea specială a bunurilor menţionate în ordonanţa procurorului, respectiv a armelor şi a muniţiilor având în vedere că deţinerea acestora este interzisă de lege. Apărătorul intimatului solicită respingerea cererii, având în vedere că prin încheierea acestei instanţe s-a dispus clasarea cauzei şi s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că deţinerea armelor şi a muniţiilor s-a făcut în condiţiile legii şi anume în baza paşapoartelor europene emise de către autoritățile germane valabile.”, se arată în încheierea din 2 mai 2023.

Instanța de judecată a ascultat argumentele ambelor părți, apoi a decis că acestea urmează a fi cântărite cu atenție, solicitând o amânare de 29 de zile.  “Prin urmare, nu mai există niciun temei pentru admiterea unei astfel de cerere. Mai arată că, în concluziile pe care le depune a făcut referire şi la jurisprudenţă, unde s-a statuat faptul că, în cazul în care s-a statuat că deţinerea este legală, nu se impune măsura confiscării speciale. Prin urmare, solicită respingerea cererii şi disponibilizarea bunurilor respectiva care sunt deţinute în condiţiile legii şi sunt în păstrarea unui armurier autorizat. Judecătorul de cameră preliminară a decis că mai este nevoie de timp pentru a delibera, astfel că pronunțarea s-a amânat pentru 31 mai 2023.  “În dovedire s-a depus dosarul de urmărire penală nr. ###/P/2021 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Examinând cererea pe baza dispoziţiilor legale incidente în materie, judecătorul de cameră preliminară constată că aceasta este întemeiată.”, se arată în document.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au deschis dosarul atunci când au descoperit că permisul de armă al lui Ion Țiriac expirase și că acesta nu l-a reînnoit, așa cum prevede legea. „În fapt, în esenţă, s-a reţinut că, la data de 25.01.2021, ca urmare a verificărilor efectuate în petiţia nr. 1811.768 din 22.12.2020, organele de cercetare ale poliţiei judiciare din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că permisul de armă al numitului Ion Țiriac are ultima viză aplicată în data de 27.03.2014, fără ca acesta să-şi îndeplinească obligaţia ca în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a documentului să îşi depună armele şi întreaga cantitate de muniţie la un armurier autorizat, respectiv până la data de 05.04.2014.”, se scrie în dosar.

Ion Țiriac și-ar fi transferat armele fără autorizație

Ion Țiriac a dorit să fie scos din evidența autorităților ca deținător de arme de vânătoare, astfel că le-a transferat în Germania, fără să aibă, însă, o autorizație în acest sens. “De asemenea, din cuprinsul raportului bazei de date RNAi emis la data de 25.01.2021, precum şi a documentelor puse la dispoziţie, în copie, de către Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, înregistrate cu nr. 489.749 din data de 19.12.2019 a reieşit faptul că numitul Ion Țiriac şi-ar fi transferat armele şi muniţiile deţinute în România, pe teritoriul Germaniei, fără a exista o autorizare prealabilă din partea instituţiilor de aplicare a legii competente. Totodată, în data de 19.12.2019, numitul Ion Țiriac, în calitatea sa de deţinător de arme şi muniţii în România a solicitat Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti radierea din evidenţele specifice, pe motiv că armele sale ar fi fost înscrise în urmă cu mai mulţi ani în permise de armă eliberate de autorităţile germane, iar în România nu mai are nicio armă.”, se mai arată în dosar.

ADVERTISEMENT

Judecătorii au argumentat că Ion Țiriac nu a depus cereri prin care să solicite autorităților române transferul armelor într-o altă țară. “Potrivit art. 120 alin. (1) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, persoanele fizice, armurierii sau intermediarii care doresc să transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc deţinute sau autorizate în România, sunt obligate să solicite în prealabil structurilor de poliţie competente eliberarea permisului de transfer. În urma verificărilor efectuate atât în evidenţele Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române, cât şi cele ale Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase,  din cadrul D.G.P.M.B., nu au fost identificate cereri ale numitului Ion Țiriac pentru aprobarea transferului definitiv în statele membre ale armelor procurate şi deţinute de acesta în România. Ca urmare a cererii depuse de către Ion Țiriac în data de 19.12.2019, D.G.P.M.B. a emis Dispoziţia de anulare a autorizării şi de retragere a permisului de armă nr. 489.749 din 23.12.2019. Potrivit art. 25 alin. 6 din Legea nr. 295/2004, titularul dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor şi a muniţiilor are dreptul de a transporta o singură dată armele şi muniţia înscrise în permisul de armă cu scopul exclusiv de a le depune la un armuriere autorizat în vederea depozitării ori înstrăinării, într-o perioadă de maximum 30 de zile de la data expirării valabilităţii permisului de armă.”, se mai menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Ion Țiriac avea obligația să depună armele până pe 14 martie 2021

Miliardarul a fost informat de autorități că trebuie să depună armele la jumătatea lunii februarie 2021, având termen de o lună pentru a se achita de obligație. “De asemenea, potrivit art. 46 alin. 2 din acelaşi act normativ, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă a măsurii suspendării sau anulării dreptului de port şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună armele şi întreaga cantitate de muniţie deţinută la un armurier autorizat, în vederea înstrăinării sau depozitării, cu excepţia celor care se ridică de către organele de poliţie. despre anularea drepturilor de deţinere, port şi folosire a armelor şi a muniţiilor, numitul Ion Țiriac a luat oficial cunoştinţă la data de 12.02.2021, când i-.a fost comunicată, cu confirmare de primire corespondenţa Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase,  din cadrul D.G.P.M.B. nr. 489.749 din data de 29.01.2021. În aceste condiţii, Ion Țiriac avea obligaţia ca până la data de 14.03.2021, inclusiv, să depună la un armurier autorizat toate armele şi muniţiile deţinute la acel moment în baza permiselor sale de armă româneşti.”, au mai arătat judecătorii.

ADVERTISEMENT

Instanța a decis că Ion Țiriac nu poate fi urmărit penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, argumentând că nu există interes public în urmărirea faptei. „Analizând probele administrate în cauză, se constată ca sunt aplicabile prevederile art.  art. 318 alin. 1 rap. la art. 314 alin. 1 lit. b C.proc.pen., privind renunţarea la urmărirea penală a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 6 C.pen. Prin ordonanţa nr. ###/P/2021 din data 01.05.2022, s-a dispus, în conformitate  art.  art. 318 alin. 1 rap. la art. 314 alin. 1 lit. b C.proc.pen., privind renunţarea la urmărirea penală a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 6 C.pen.  renunţarea la urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 6 C.pen., fapta având în vedere că nu există interes public în urmărirea faptei. Potrivit art. 112 alin. 1 lit. f) C.pen., sunt supuse confiscării speciale bunurile a căror deţinere este interzisă de legea penală.”, se mai scrie în dosar.

În schimb, acesta a deținut arme de vânătoare fără permis valabil, astfel că instanța a decis ca lui Ion Țiriac să i se confiște bunurile. „Cu privire la modul în care condiţiile menţionate mai sus sunt îndeplinite în cauza de faţă, judecătorul reţine că s-a făcut dovada terminării urmăririi penale în dosarul de urmărire penală nr. ###/P/2021 printr-o soluţie de renunţare la urmărirea penală a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 6 C.pen. În cauză, se constată că deţinerea bunurilor este interzisă de legea penală, astfel că apare ca fiind imperios necesară luarea acestei măsuri de siguranţă tocmai în realizarea scopului instituit de art. 107 alin. 1 din C.pen.”, au mai explicat judecătorii.

Pe 31 mai 2023, s-a admis sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, astfel că s-a dispus confiscarea a 17 arme de vânătoare, o țeavă de rezervă și 11 tipuri de muniții de diferite calibre.„Dispune confiscarea specială a următoarelor arme şi muniţii:  Arma marca STEYR seria 1016177 cal. 308 Win; Arma marca WALTER seria B 8184907, cal. 9; Arma marca CF TRIEBEL HORS seria 8026/2157 cal.5,6*35; Arma marca BAYARD seria 21472 cal. 6,7; Arma marca ACIR MENS seria 815 cal.12; Arma marca ACIR MENS seria 890 cal.12; Arma marca J PURDEY seria 24034 cal.12; Arma marca STEYER seria 112105/2404003 cal.6,5*68; Arma marca BROWNING seria 2511T001 cal.12; Arma marca BROWNING seria 2511T002 şi 251NM16601/3472 cal.12; Ţevi de rezervă BLASER seria 9/29864 cal.7 Rem şi seria 9/34580 cal. 375; Arma marca F.A.V.S. seria 3485 cal. 222 Rem; Arma marca BERETTA GIU seria 840A cal.28; Arma marca BERETTA GIU seria S06645A cal.20; Arma marca BERETTA GIU seria S06646A cal.20; Arma marca HECKLER&KOCH seria 114-50J315 cal.9*19; Arma marca HECKLER&KOCH seria 26-045664 cal.40 S&W; Muniţii calibrul 40S&W – 50 bucăţi; Muniţii calibrul 30-06 -120 bucăţi – Muniţii calibrul 6,5*68 – 79 bucăţi; Muniţii calibrul 222Rem – 73 bucăţi; Muniţii calibrul 7*65R – 239 bucăţi; Muniţii calibrul 375H&H – 484 bucăţi; Muniţii calibrul 300 Win.Mag. – 333 bucăţi; – Muniţii calibrul 28 – 500 bucăţi; Muniţii calibrul 12 – 500 bucăţi; Muniţii calibrul 20 – 500 bucăţi; Muniţii calibrul 40S&W – 50 bucăţi; Arma marca IMPERATOR seria 954368 şi seria pe ţeava 286510 cal.12”, au decis judecătorii. Ion Țiriac a făcut contestație, iar dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 11 iulie 2023.

ADVERTISEMENT
Riscurile la care se expun cei care țin fasting și post religios în...
Riscurile la care se expun cei care țin fasting și post religios în același timp. Avertismentul dur al medicilor specialiști
A murit la doar 25 de ani, într-un accident rutier! VIDEO Șoferul dansa...
A murit la doar 25 de ani, într-un accident rutier! VIDEO Șoferul dansa la volan + Viteza mult peste limită cu care conducea
„Am venit să vă spun adevărul meu”. Prezentatoarea TV a vorbit despre divorțul...
„Am venit să vă spun adevărul meu”. Prezentatoarea TV a vorbit despre divorțul care a șocat o lume întreagă!
Cristi Borcea, cerere în căsătorie prin telefon: Nu putem trăi unul fără celălalt!
Cristi Borcea, cerere în căsătorie prin telefon: Nu putem trăi unul fără celălalt!
Centralele de apartament vor fi interzise în România. Vezi când va intra în...
Centralele de apartament vor fi interzise în România. Vezi când va intra în vigoare noua directivă a Comisiei Europene
A cumpărat un brad din piață, dar când a ajuns cu el acasă...
A cumpărat un brad din piață, dar când a ajuns cu el acasă a realizat ce era ascuns în el. A țipat la soție și copii să iasă din casă și a chemat poliția de urgență
Stela Enache va fi înmormântată în Cimitirul Bellu. Anunţ trist despre marea cântăreaţă
Stela Enache va fi înmormântată în Cimitirul Bellu. Anunţ trist despre marea cântăreaţă
De ce tușim în această perioadă. Ar putea fi vorba despre un nou...
De ce tușim în această perioadă. Ar putea fi vorba despre un nou virus
Tzancă Uraganu, ameninţat de interlopi cu pistoale: „Am fost tâlhărit, vor taxă de...
Tzancă Uraganu, ameninţat de interlopi cu pistoale: „Am fost tâlhărit, vor taxă de protecţie, mă aflu într-un loc ascuns”
Incredibil ce s-a aflat despre Toto Cutugno la trei luni de la moartea...
Incredibil ce s-a aflat despre Toto Cutugno la trei luni de la moartea sa. Fiul său a dezvăluit totul: ”Nu l-a văzut niciodată să...”
„E jaful secolului”. Cum i-au furat hoții jumătate de milion de euro unei...
„E jaful secolului”. Cum i-au furat hoții jumătate de milion de euro unei femei de afaceri ruse
Categoria de pensionari care va primi 2.000 lei în plus la pensie după...
Categoria de pensionari care va primi 2.000 lei în plus la pensie după recalculare. Venitul le crește substanțial
Care e pluralul substantivelor 'macrou' și 'sânge'? Cele mai ciudate forme de plural...
Care e pluralul substantivelor 'macrou' și 'sânge'? Cele mai ciudate forme de plural din limba română