News

Rețeaua care monitorizează calitatea aerului din România se modernizează. Câte milioane de euro se investesc

Monitorizarea calității aerului din România este realizată prin intermediul unei rețele care este administrată de Ministerul Mediului.
11.04.2023 | 13:34
Reteaua care monitorizeaza calitatea aerului din Romania se modernizeaza Cate milioane de euro se investesc
Rețeaua care monitorizează poluarea aerului din România va fi modernizată Colaj: FANATIK, Sursa foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Monitorizarea calităţii aerului din România se îmbunătăţeşte. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este autoritatea publică ce are atribuții în domeniile evaluării și gestionării calității aerului și protecției atmosferei și administrează Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului  (RNMCA). Instalarea şi punerea în funcţiune a reţelei au început în anul 2004, în prezent fiind funcţionale 181 de staţii, amplasate în toate cele 13 aglomerări şi 40 de zone de evaluare a calităţii aerului existente pe teritoriul României.

Proiectul este format din optimizarea și dezvoltarea rețelei

Reţeaua cuprinde 41 de laboratoare de analize şi 41 de centre de prelucrare a datelor care funcţionează în cadrul agenţiilor pentru protecţia mediului, precum şi cele două structuri înfiinţate la nivel naţional, Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului (LNRCA) şi Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA), care funcţionează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM). Din reţea fac parte şi 48 panouri exterioare pentru afişarea datelor privind calitatea aerului înconjurător în scopul informării publicului.

ADVERTISEMENT

Ministerul Mediului are un proiect de îmbunătățire a RNCMA, astfel că, pe 9 aprilie 2023, a postat un anunț de participare pe platforma achizițiilor publice, consultată de FANATIK, pentru participarea la o licitație în urma căreia se va atribui contractul „Dezvoltarea și optimizarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului din România (servicii de optimizare pentru echipamente și achiziție de echipamente noi)”.

Achiziția are o valoare totală estimată la 215.535.000 lei (aproximativ 44 milioane de euro), iar contractul are o durată de 48 luni. Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare a fost stabilit pentru data de 11 mai 2023. Proiectul are două etape, optimizarea RNMCA și dezvoltarea RNMCA, după cum reiese din caietul de sarcini.

ADVERTISEMENT

Conform documentelor, optimizarea RNMCA se realizează prin derularea serviciilor de revizie generală, reparații și întreţinere preventivă (care include şi consumabilele şi piesele de schimb necesare) pentru echipamentele/ instrumentele/ accesoriile/sistemele care compun RNMCA şi aplicaţiile software specifice, în vederea respectării criteriilor optime de performanţă şi de funcţionare.

Ministerul Mediului va achiziționa echipamente noi pentru stațiile de monitorizare a calității aerului

Optimizarea rețelei se va face prin servicii ca revizie generală, reparații, întreținere preventivă, servicii pentru asigurarea continuităţii funcţionării echipamentelor de măsurare și servicii optimizarea aplicații software specifice RNMCA. Dezvoltarea RNMCA se realizează prin achiziţionarea de echipamente specifice, în vederea creşterii performanţei acesteia la nivelul celor mai noi exigenţe europene.

ADVERTISEMENT

„Dezvoltarea RNMCA are ca scop actualizarea şi reconfigurarea reţelei în scopul eficientizării funcţionării sale, precum şi introducerea de noi funcţionalităţi urmărindu-se respectarea noilor reglementări şi tendinţe privind monitorizarea calităţii aerului apărute la nivel european şi internaţional. Pentru dezvoltarea RNMCA în etapa actuală este necesară achiziţionarea de echipamente specifice RNMCA, în vederea creşterii performanţei acesteia la nivelul cerințelor stabilite prin directivele europene și convențiile internaționale specifice domeniului calității aerului”, se menționează în caietul de sarcini.

Există și o listă cu echipamente noi ce urmează a fi achiziționate, cum ar fi cabine pentru staţia de monitorizare, sistem de prelevare (colector şi pompă), modem transmisie, computer (data logger pentru achiziţia datelor + software), sistem de condiţionare şi continuitate a alimentării cu energie electrică, analizor de particule cu determinarea simultană a fracţiilor, prelevator pulberi, analizor, set de senzori meteorologici, calibrator portabil, generator de aer zero, cabine de condiționare filtre cu operare manuală și cu operare automată.

ADVERTISEMENT

Stațiile monitorizează calitatea aerului pe suprafețe extinse

De asemenea, conform datelor din caietul de sarcini consultat de FANATIK, se va face un upgrade la nivel central (server HCI, server backup, switch principal, switch management), dar și un upgrade la nivel local, ce va fi format dintr-un upgrade sisteme achiziție date (SSD intern, HDD extern, MicroSD) și un upgrade centre locale (upgrade RAM și HDD intern).

Totodată este necesară și achiziția serviciilor conexe echipamentelor noi achiziționate constând în instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor achiziţionate în amplasamentele selectate, inclusiv conectarea echipamentelor achiziţionate cu sistemele de colectare, transmitere şi arhivare a datelor din RNMCA,dar și  instruirea personalului beneficiarului final cu privire la modul de operare şi întreţinere a echipamentelor achiziţionate.

Stațiile de monitorizare a calității aerului ce fac parte din RNCMA sunt de de mai multe feluri:  stațiile  de tip trafic (evaluează influența traficului asupra calității aerului), de tip industrial (evaluează influența activitaților industriale), de tip urban și suburban (evaluează influența “așezărilor umane”),  de tip regional (stații de referință pentru evaluarea calitații aerului) și stații de tip EMEP (monitorizează și evaluează poluarea aerului în context transfrontalier la lungă distanță, fiind amplasate în zona montană la medie altitudine).

ADVERTISEMENT